Upravit stránku

Historie a současná vize

Firma LIPONOVA, a. s. nakoupila koncem roku 2007 roční jalovičky plemene charolais a rozběhla chov bez tržní produkce mléka. Nákup jaloviček s podílem francouzské genetiky byl dovezen z T Farmy Verušičky, farmy Sokolovská uhelná a z rodinné farmy pana Šoula z Lidmovic. Na jaře roku 2008 pak bylo přeneseno 17 embryí plemene charolais pro zvýšení genetické úrovně našeho stáda. Hned od počátku chovu jsme začali využívat kvalitní francouzské inseminační býky.

V roce 2007 jsme začali s budováním pastvin v katastrech obcí Lipoltice a Sovoluská Lhota; vzhledem ke stále se zvyšujícím stavům zvířat byly postupně budovány i pastviny v obcích Sovolusky, Turkovice, Litošice či Krasnice. Kromě pastevních areálů se budují i zimoviště, a to v Lipolticích i v obci Sovolusky, kam jsou zvířata stahována mimo pastevní období.

A co bude dál?

Naším cílem je reprezentovat plemeno charolais kvalitním genetickým materiálem a neustále zvyšovat genetickou úroveň chovu. V současné době se náš chov stále rozrůstá.

Prodej masa

Z provozních důvodů je dočasně pozastaven prodej hovězího masa.

Omlouváme se našim zákazníkům a děkujeme za pochopení.

Pronájem pozemků

Vlastníte pozemky v okolí obce Lipoltice, Choltice, Čáslav, Heřmanův Městec, Přelouč. Uzavřete s námi nájemní smlouvu a o Vaše pozemky bude řádně postaráno a nájemné Vám budeme platit dle dohody.

Pronájmy

LIPONOVA, a.s. oznamuje zahájení vydávání naturálního pachtovného 2017 od 5. 10. 2017 do 28. 10. 2017. Vydávání se bude provádět:

  • každý čtvrtek  od 8.00 do 18.00 hodin
  • v sobotu 14.10.2017 a 28.10.2017 od 8.00 do 13.00 hodin.

Místo výdeje: areál Liponova, a.s. Lipoltice 104.

Nejprve si prosím vyzvedněte doklad na výdej obilí v kanceláři Liponova, a.s. - 2.patro hlavní budovy.

Děkujeme

Rychlý kontakt

LIPONOVA, a.s.
Lipoltice 104
533 64 LIPOLTICE

Tel.: +420 466 977 103
E-mail: liponova@liponova.cz